* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Thất Quý Viettel

Số lượng: 10
1 034.8888888 2.778.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
2 039.6666666 3.344.200.000 viettel Sim thất quý Mua sim
3 096.2222222 3.500.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
4 035.2222222 1.050.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
5 096.3333333 3.650.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
6 097.5555555 4.670.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
7 098.4444444 2.500.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
8 033.777.7777 2.222.200.000 viettel Sim thất quý Mua sim
9 033.4444444 1.500.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim
10 032.6666666 1.800.000.000 viettel Sim thất quý Mua sim