* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1981

Số lượng: 4.800
1 070.333.1981 2.000.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0965.83.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0328.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0329.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0865.55.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0962.84.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0866.69.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0969.17.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0962.42.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0339.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0971.10.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0866.86.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0337.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0981.47.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0867.11.11.81 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0327.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0965.91.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0337.89.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0326.11.11.81 6.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0866.66.1981 30.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0359.99.1981 8.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0975.45.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0334.11.11.81 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0978.63.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim